ನೀನ್ ಅರಿ ಕನ್ನಡಿಗ

ಕಿರಣ್ ಮಲೆನಾಡು.

Kannada Arasu ManetanaGalu

ನೀನ್ ಅರಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗ
ನೀನ್ ಅರಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಳಮೆಯ
ನೀನ್ ಅರಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಳಮೆಯ
ನೀನ್ ಅರಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಉದ್ದಗಲವ
ನೀನ್ ಅರಿ ಕನ್ನಡದ ಗಡಿಯಾಚಿನ ಹಳಮೆಯ
ನೀನ್ ಅರಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಕಟ್ಟಿದವರನ್ನ
ಅರಿತ ಅರಿಮೆಯನ್ನರಗಿಸಿಕೊ ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತು ತುತ್ತಿನಂತೆ
ಕದಂಬರಂತೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯನ್ನು ಮರುಕಳಿಸು
ಪಡುವಣ ಗಂಗರಂತೆ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಪಹರೆಯ ಮಾಡು
ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಂತೆ  ಬೀಸು ಚಾವಟಿಯ ನಾಡ ವಯ್ರಿಗಳಿಗೆ
ರಾಸ್ಟ್ರಕೂಟರಂತೆ ನಾಡ ನುಡಿಯ ರೊಚ್ಚನೆಬ್ಬಿಸು
ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಂತೆ  ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸು ಕನ್ನಡವ
ಹೊಯ್ಸಳರಂತೆ ಹೋರಾಡು ಈ ನಾಡು ನುಡಿಗೆ
ವಿಜಯನಗರದಂತೆ ನಗ-ನಗಿಸು ಈ ನಾಡು ನುಡಿಯ
ಮಯ್ಸೂರ ಅರಸರಂತೆ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಈ ನಾಡು ನುಡಿಯ


Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s