ದುಡಿಮೆಯಿದ್ದೆಡೆ ಬದುಕು

– ರತೀಶ ರತ್ನಾಕರ.

paddyಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದೀತೆ
ಹೊಲವ ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡೊಡನೆ?
ನೆಲವ ಉತ್ತು ಬಿತ್ತು ಪೊರೆದೊಡೆ
ಮೊಳೆತು ತೂಗುವುದೋ ತೆನೆ|

ಬಂಡೆಯೊಡೆದು ಬರಿಗಲ್ಲಾದೀತು
ಬಿಸಿಲು ಮಳೆಗೆ ಸವೆದು ಮಣ್ಣಾದೀತು
ಕಡುಗಲ್ಲ ಕಡೆದು ತೀಡಿದೊಡೆ
ಕಣ್ ಕೊರೆವ ಕಲ್ಕಲೆಯಾದೀತು|

ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಬಂದೀತೆ
ದುಡಿಯದೆ ಒಡೆಯನ ಹೊಗಳಲು?
ಮೈಮುರಿಯಬೇಕು ಬೆವರ್ ಹರಿಯಬೇಕು
ಗಳಿಕೆ ಬೆಳೆದು ಪಾಲೆಮೆಗೆ ಸಿಗಲು|

ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಎನಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದೊಲವು
ಅನ್ನವಿಕ್ಕೀತೆ ನಮಗೀ ಒಣ ಹೆಮ್ಮೆ?
ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿ ಹಲತಲೆಮಾರಿಗೆ
ನುಡಿಕಡೆಗೆ ನಡೆದು ಮಾಡಿದೊಡೆ ದುಡಿಮೆ|

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: article.wn)Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s