ದಿನದ ಬರಹಗಳು November 28, 2014

ಮೆಂತ್ಯ ಮುದ್ದೆ

– ಶಿಲ್ಪಶಿವರಾಮು ಕೀಲಾರ. ಬೇಕಾಗುವ ಅಡಕಗಳು ಗೋದಿ 1 ಪಾವು ರಾಗಿ 1 ಪಾವು ಅಕ್ಕಿ 1 ಪಾವು ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು 1 ಪಾವು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು 1/2 ಪಾವು ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಚೊಕ್ಕಗೊಳಿಸಿದ ಗೋದಿ, ರಾಗಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು ಮತ್ತು...

ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು …..

– ಅನ್ನದಾನೇಶ ಶಿ. ಸಂಕದಾಳ. ‘ಕಪ್ಪು ಹಣ, ಕಪ್ಪು ಹಣ’ (black money) ಎಂಬ ಕೂಗು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ‘ಕಪ್ಪು ಹಣ’ ಅಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದರ ಜೊತೆ ‘ಸ್ವಿಜರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‘ ಎಂಬ ನಾಡಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತಳುಕು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಾಡಿನ ಹಣಮನೆಗಳಲ್ಲಿ (bank) ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಶ್ಟು...