ದಿನದ ಬರಹಗಳು November 3, 2014

ಸಾರಿನ ಪುಡಿ

– ಪ್ರೇಮ ಯಶವಂತ. ನಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೇ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಊಟದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಬಗೆಯ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೂ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಸಾರು – ಅನ್ನ ತಿಂದಾಗ ಸಿಗುವ ತಣಿವಿಗೆ ...

ದುಡಿಮೆಯಿದ್ದೆಡೆ ಬದುಕು

– ರತೀಶ ರತ್ನಾಕರ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದೀತೆ ಹೊಲವ ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡೊಡನೆ? ನೆಲವ ಉತ್ತು ಬಿತ್ತು ಪೊರೆದೊಡೆ ಮೊಳೆತು ತೂಗುವುದೋ ತೆನೆ| ಬಂಡೆಯೊಡೆದು ಬರಿಗಲ್ಲಾದೀತು ಬಿಸಿಲು ಮಳೆಗೆ ಸವೆದು ಮಣ್ಣಾದೀತು ಕಡುಗಲ್ಲ ಕಡೆದು ತೀಡಿದೊಡೆ ಕಣ್ ಕೊರೆವ ಕಲ್ಕಲೆಯಾದೀತು| ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಬಂದೀತೆ ದುಡಿಯದೆ ಒಡೆಯನ...