‘ಜೇನುಹುಳದ ಬಾಳಗುಟ್ಟು’ – ಮಿನ್ನೋದುಗೆ

– ರತೀಶ ರತ್ನಾಕರ.

ಜೇನುಹುಳದ ಜಾಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಲವಾರು ಅರಕೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸೋಜಿಗದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಜೇನುಹುಳದ ಬಾಳಿನ ಕುರಿತು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಟು ಬರಹಗಳು ಹೊನಲು ಮಿಂಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬರಹಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಮಿನ್ನೋದುಗೆ(e-book)ಯನ್ನಾಗಿ ಹೊರತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ, ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರೊಡನೆ ಮತ್ತು ನೆಂಟರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

(ಮಿನ್ನೋದುಗೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.)

Jenu_Mumputa

1 ಅನಿಸಿಕೆ

  1. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.