‘ಜೇನುಹುಳದ ಬಾಳಗುಟ್ಟು’ – ಮಿನ್ನೋದುಗೆ

– ರತೀಶ ರತ್ನಾಕರ.

ಜೇನುಹುಳದ ಜಾಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಲವಾರು ಅರಕೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸೋಜಿಗದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಜೇನುಹುಳದ ಬಾಳಿನ ಕುರಿತು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಟು ಬರಹಗಳು ಹೊನಲು ಮಿಂಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬರಹಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಮಿನ್ನೋದುಗೆ(e-book)ಯನ್ನಾಗಿ ಹೊರತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ, ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರೊಡನೆ ಮತ್ತು ನೆಂಟರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

(ಮಿನ್ನೋದುಗೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.)

Jenu_MumputaCategories: ಅರಿಮೆ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 reply

  1. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s