ಮನದ ಮಾತು

– ಸುರಬಿ ಲತಾ.

lonelyheart

ಈ ಮನಸು ಹಾಡಿದೆ
ಹೊಸ ಕನಸು ಕಾಡಿದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ
ನೀನೊಮ್ಮೆ
ಇಲ್ಲಿ ಬಾರದೆ

ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೊರಳಿದೆ
ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಅರಳಿದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ
ನೀನೊಮ್ಮೆ
ಇಲ್ಲಿ ಬಾರದೆ

ಮರಗಳಲಿ ಮದುವಿದೆ
ಮನದೊಳಗೆ ಮುದವಿದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ
ನೀನೊಮ್ಮೆ
ಇಲ್ಲಿ ಬಾರದೆ

ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ
ದಡದಲ್ಲಿ ಮರಳಿದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ
ನೀನೊಮ್ಮೆ
ಇಲ್ಲಿ ಬಾರದೆ

ಹೊಸ ಆಸೆ ಅರಳಿದೆ
ಮನಸೇನೊ ಕೇಳಿದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ
ನೀನೊಮ್ಮೆ
ಇಲ್ಲಿ ಬಾರದೆ

ನನ್ನ ದುಕ್ಕ ಮೀರಿದೆ
ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ
ನೀನೊಮ್ಮೆ
ಇಲ್ಲಿ ಬಾರದೆ

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: foolishquestions.blogspot.in )Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s