Day: February 27, 2017

ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಹವಳದ ದ್ವೀಪ ‘ಸಾಂತಾ ಕ್ರೂಜ್ ಡೆಲ್ ಐಸ್ಲೊಟೆ’

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಸಾಂತಾ ಕ್ರೂಜ್ ಡೆಲ್ ಐಸ್ಲೋಟೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹವಳದ ದ್ವೀಪ. ಇದು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ದೇಶದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಯಾನ್ ಬೆರ‍್ನಾರ‍್ಡೋ