Day: February 7, 2017

‘ದಿ ಎನ್‍ಚಾಂಟೆಡ್ ಹೈವೇ’ಯ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ರುತಿಗಳು

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾರ‍್ತ್ ಡಕೋಟ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ದಗೊಳಿಸುವ ‘ದಿ ಎನ್‍ಚಾಂಟೆಡ್ ಹೈವೇ’ ಹೆದ್ದಾರಿ 32 ಮೈಲಿಗಳಶ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ