ನನಗಿಹುದು ಸದಾ ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಶೆ

– ಸುರಬಿ ಲತಾ.


ವರುಶಗಳಿಂದ ಬಿಡದೇ ಬೇಡುತಿಹೆ
ಕರುಣೆ ಬಾರದೇ ದೇವ
ಆಲಿಸದೆ ಕೂತೆಯ ನೀನು
ಮೂಕಿಯಂತಾದೆ ನಾನು

ಅಳಿಯದಾಯಿತೇ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ
ಕರಗುವುದೆಂದೋ ನಿನ್ನ ಕೋಪ
ಮಾಡುತ ಕುಳಿತೆ ಸಹನೆಯ ಪರೀಕ್ಶೆ
ನನಗಿಹುದು ಸದಾ ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಶೆ

ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳನು ಬೇಡೆನು
ಅಂತರಂಗದ ನೋವ ತಾಳೆನು
ಎಲ್ಲಾ ಅರಿತವನು ನೀನು
ನಿನಗೆ ಬೇಡವಾದೆನಾ ನಾನು

ಕಲಿಯುಗವಾದರೇನು
ಕಲ್ಲಾಗಬೇಕೇನು
ನಂಬಿಕೆಯನು ಉಳಿಸು
ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂತೈಸು

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: blog.onlineprasad.com )Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s