ಸಾವಿರದ ಮೌಲ್ಯಗಳು…

– ಸವಿತಾ.

ನೆನಪಿನಾ ನೋವು
ಕನಸಿನಾ ಕಡಲು
ಬವ್ಯತೆಯ ನಡುವೆಯೂ
ಕಂಡ ಸೋಲು
ಕಳೆದು ಹೋದ
ಸಂಬ್ರಮದ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸಿಹಿ ನೆನಪಾಗಿ
ಮನದಲಿ ಸ್ತಿರ
ಆಗಿಹವು.

ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವ
ಅಂತಕರಣದ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ
ಹಂಚಿದ ನೆನಪು
ಮಾತ್ರ ಎದೆಯಲಿ
ಉಳಿದಿಹವು.

ಕಾಲ ಚಕ್ರದಲಿ
ಸಿಲುಕಿ
ಮಾನವೀಯತೆ
ಮೆರೆದವರು
ಹೋದರೂ
ಜೀವಂತ ಅವರ
ಮೌಲ್ಯಗಳು.

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: unsplash.com)Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s