Month: March 2018

ಕರುಣೆ, ಅಹಿಂಸೆ, ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಮಹಾವೀರರು

– ಅನಿಲಕುಮಾರ ಇರಾಜ. ಬಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದರ‍್ಮಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ದರ‍್ಮಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ವಿಶಿಶ್ಟ ತತ್ವಗಳಿವೆ, ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನವೂ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಶ್ಟ

ಜಾಣ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಚುರುಕುತನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಜರ‍್ಮನ್ ಶೆಪರ‍್ಡ್

– ನಾಗರಾಜ್ ಬದ್ರಾ. ತನ್ನ ಜಾಣ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಚುರುಕುತನದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರಾದ ನಾಯಿತಳಿ ಎಂದರೆ ಜರ‍್ಮನ್ ಶೆಪರ‍್ಡ್ (German