ಜುಲೈ 8, 2020

ಅನಾನಸ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಶಿರಾ

– ಸವಿತಾ. ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ‍್ತಗಳು 1 ಬಟ್ಟಲು ಅವಲಕ್ಕಿ 1 ಬಟ್ಟಲು ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣಿನ ಹೋಳು 1 ಬಟ್ಟಲು ನೀರು 3/4 ಬಟ್ಟಲು ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಅತವಾ ಸಕ್ಕರೆ 1/4 ಬಟ್ಟಲು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ...