Day: July 27, 2020

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ

– ಕೆ.ವಿ. ಶಶಿದರ. ರಶ್ಯಾದ ಯುದ್ದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ‘ಬ್ಯಾಟೆಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ರಾಡ್‘ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಪಾತಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಮರಣಾರ‍್ತ, ವೊಲ್ಗೊಗ್ರಾಡ್