ಕವಿತೆ: ಈರ‍್ಶ್ಯೆಯು ಹೊಕ್ಕಿರಲು

– ಶ್ಯಾಮಲಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್.

ಅಸೂಯೆ, jealous

ಈರ‍್ಶ್ಯೆಯು ಹೊಕ್ಕಿರಲು
ಪುಟಿಯುವುದು ಬೇಗುದಿ
ಮನವು ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿರಲು
ಮತ್ಸರದ ಬಾವದಿ

ಮೋರೆಯದು ಬೀರುವುದು
ಕ್ರುತಕ ಮಂದಹಾಸ
ಮನಸಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಿಹುದು
ಅಸೂಯೆಯ ಅಟ್ಟಹಾಸ

ಕಡುನುಡಿಯು ಹೊರಬೀಳುವುದು
ಕರುಬುತ್ತಾ ಅವಸರದಿ
ಕಿಚ್ಚು ಹತ್ತಿಹುದು
ಸಹಿಸಲಾರದೆ ರಬಸದಿ

ಇದಿರ ಅಸಹಿಸಿದೊಡೆ
ದೊರಕಿದ ಪಲವೇನು?
ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯು ಮೂಡಿದೆಡೆ
ಬಾಳ್ಮೆಯದು ಹಸನು

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ : irishtimes.com )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.