ನವೆಂಬರ್ 17, 2020

ವಚನಗಳು, Vachanas

ಮೆರೆಮಿಂಡಯ್ಯನ ವಚನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಸಾಲುಗಳ ಓದು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಹೆಸರು : ಮೆರೆಮಿಂಡಯ್ಯ ಕಾಲ : ಕ್ರಿ.ಶ. 12ನೆಯ ಶತಮಾನ ದೊರೆತಿರುವ ವಚನಗಳು : 109 ಅಂಕಿತ ನಾಮ : ಐಘಟದೂರ ರಾಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವಂಗೆ ನಿಜಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಡಂಬಕದ ವೇಷಧಾರಿಗೆ ನಿಜತತ್ವದ...