Day: November 30, 2020

ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ‘ದೈತ್ಯರ ಉದ್ಯಾನವನ’

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ವಿಹರಿಸಲು ಬರುವ ನಾಗರಿಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ, ಇಟಲಿಯ ಬೊಮಾರ‍್ಜೊದಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನ