ಜನವರಿ 10, 2021

ಕವಿತೆ : ನಾ ಮಾತಾಡದೆ ಬಿಡೆನಲ್ಲ

– ವಿನು ರವಿ. ನಾನಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನೀನೇಕೆ ಬಂದೆ ನನ್ನದೆ ಗೂಡಿಗೆ ನೀ ನಡೆದು ಬಂದ ಸದ್ದಿಗೆ ಮೈಮರೆತು ನಡೆದೆ ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಇಲ್ಲ ದೂರ ಸರಿಯಲೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದಂಗೆ...

Enable Notifications