Day: January 27, 2021

ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಶ್ಮಿ ದೇವಾಲಯ

– ಶ್ಯಾಮಲಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್. ಮನುಶ್ಯ ತನಗೆ ಕಶ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ದೇವರನ್ನು ಅರಸಿ ಹೋಗುವುದು ಲೋಕಾರೂಡಿ. ಹೀಗೆ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರುವ ಬಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲೆಂದೇ ಅನೇಕ