ಜನವರಿ 4, 2021

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಕುದಿಯುವ ನದಿ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ನದಿ ಇರುವುದು ಪೆರುವಿನ ಹ್ರುದಯ ಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಳೆಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಕುದಿಯುವ ನದಿಯು ಸರಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಮೈಲಿಗಳಶ್ಟು ದೂರ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇಶ್ಟು ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಅದು,...

Enable Notifications