ಕವಿತೆ: ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ

– ಉಮಾ.ವಿ.

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ

ಓದಬೇಕೆಂಬ ಬೆಟ್ಟದಶ್ಟು ಆಸೆ
ಆಕೆಗಾಯಿತು ನಿರಾಸೆ

ಓದುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿಸಲಿಲ್ಲ
ಆಡುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರಲ್ಲ

ಹೊತ್ತೊಯ್ದಳು ಬಣ್ಣದ ಕನಸು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ
ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯ್ತು ತನ್ನ ಕನಸು ಕೊನೆಗೆ

ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ತಳಮಳ

ಸರಿ-ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ
ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದಾಗಿದೆ

ಗಂಡನ ಅತಿಯಾದ ಕುಡಿತವೇ
ಅದರಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯಾದಳು ವಿದವೆ

ಓದಬೇಕಿತ್ತೆಂದು ತನಗನಿಸಿತು
ಅಶ್ಟರೊಳಗೆ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿತ್ತು

ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಕಲ್ಪಿಸಿ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: pixabay.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.