Day: June 14, 2021

ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ಹೊಸವರ‍್ಶದ ಆಚರಣೆ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ಹೊಸವರ‍್ಶ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌರವರ‍್ಶವನ್ನು ಆದರಿಸಿದೆ. ಬಾರತದಲ್ಲೂ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿಯಂದು ಹೊಸವರ‍್ಶ ಆಚರಿಸುವ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ. ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ