Day: July 5, 2021

ಕಿಂಗ್‌ಸ್ಟನ್‌ನ ವಿಮೋಚನಾ ಉದ್ಯಾನವನ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ದ್ವೀಪರಾಶ್ಟ್ರವಾದ ಜಮೈಕಾದ ರಾಜದಾನಿ ನ್ಯೂ ಕಿಂಗ್‌ಸ್ಟನ್ ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪ. ಇದರ ಹ್ರುದಯ ಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ