ಜುಲೈ 17, 2021

ಕೋಕೋ ಬರ‍್ಪಿ

– ಸವಿತಾ. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹಾಲು – 1.5 ಲೀಟರ್ ಕರ‍್ಜೂರ – 6 ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಶಿ – 20 ಬಾದಾಮಿ – 6 ಗೋಡಂಬಿ – 6 ಏಲಕ್ಕಿ – 4 ಲವಂಗ...