ಮಾರ್‍ಚ್ 9, 2024

ಕವಿತೆ: ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿ

– ಕೌಸಲ್ಯ. ಎಲೆಯು ಸೆರಗ ಹಾಸಿತ್ತು ನೆರಳ ಕತ್ತಲ ನಡುವೆ ಜಗವ ನೋಡದಂತೆ ನೋಡಿಯೂ ಸುಮ್ಮನಿರುವಂತೆ ಮರೆಯಾಯಿತು ಕಾಯಿ ಸುತ್ತಲಿರುವ ತರಗೆಲೆ ನುಡಿದಿತ್ತು ಜಾಗಬಿಡಿ ಜಾಗಬಿಡಿ ಕಾಯಿಯ ಎದುರಿದ್ದ ಎಲೆಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಅಸಹ್ಯ, ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿತು...

Enable Notifications