ಮಾರ್‍ಚ್ 20, 2024

ಹೊಂಗೆ ಮರ, Millettia Pinnata

ಕವಿತೆ: ಹೊಂಗೆ ಮರವೇ

– ಶ್ಯಾಮಲಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್. ಹೊಂಗೆ ಮರವೇ ಹೊಂಗೆ ಮರವೇ ಹೇಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಲಿ ಈ ನಿನ್ನ ಚೆಲುವ ಪರಿಯ ತಿರುತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೂ ಕಣ್ಸೆಳೆವ ನಿನ್ನ ಹಸಿರ ಸಿರಿಯ ಅಂದು ಮಾಗಿ ಚಳಿಗೆ ಹಣ್ಣೆಲೆ ಕಳಚಿ ಬೀಳುವಾಗ ಕಂಬನಿ...

Enable Notifications