ಮಾರ್‍ಚ್ 27, 2024

ಬೇಸಿಗೆಯ ಗೆಳೆಯ ಎಳನೀರು

– ಶ್ಯಾಮಲಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್. ಎಳನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಶ್ಟು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ, ಓದಿರುತ್ತೇವೆ. ಕಲ್ಪವ್ರುಕ್ಶದ ಈ ಪಲವನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಾಜಾ ತಾಜಾ ಎಳನೀರಿನ ಹವಾ. ಎಳನೀರು ಕಲ್ಪವ್ರುಕ್ಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಪಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದರ...

Enable Notifications