ಬಂದೆ ನೀನು ಮೆಲ್ಲಗೆ…ಸೀದಾ ನನ್ನ ಮನಸಿಗೆ

 ಶರತ್ ಪಿ.ಕೆ. ಹಾಸನ.

ಬಂದೆ ನೀನು ಮೆಲ್ಲಗೆ…ಸೀದಾ ನನ್ನ ಮನಸಿಗೆ
ಮಾತು ಬರದ ಮೌನಿ ನಾನು, ನನಗೆ ಮಾತು ಕಲಿಸಿದೆ
ಬಂದೆ ನೀನು ಕನಸಿಗೆ…ನಗುತಾ ನಿಂತು ಹೂನಗೆ
ನೆಪವೆ ಇರದೆ ನನ್ನ ಮನಕೆ ನೀನು ಹಿಡಿಸಿದೆ

ಬಂದೆ ನೀನು ಮೆಲ್ಲಗೆ…ಸೀದಾ ನನ್ನ ಮನಸಿಗೆ…

ನನ್ನ ಕವಿತೆ ಸಾಲು ಕೂಡ ನಿನ್ನನೇ ರಮಿಸಿದೆ
ಅದರ ಹಣೆಯ ಬರಹದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನದೇ ಹೆಸರಿದೆ
ಮಗುವಿನಂತೆ ನನ್ನ ನೀನು ಮುದ್ದು ಮಾಡುವೆ
ಅದಕೆ ನಾನು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ತಂಟೆ ಮಾಡುವೆ
ನಿನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲೆಂದೆ
ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸುಳಿಯುವೆ
ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ನೋಡದಂತೆ ನೀನು ಹೋಗುವೆ

ಬಂದೆ ನೀನು ಮೆಲ್ಲಗೆ…ಸೀದಾ ನನ್ನ ಮನಸಿಗೆ…

ನಿನ್ನ ಹಣೆಯ ಚುಕ್ಕಿ ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಸುನಗುತಿದೆ
ಕೆನ್ನೆ ಗುಳಿಯು ನನ್ನ ಬೆರಳನೇ ಹುಡುಕಿದೆ
ನನ್ನ ಏಕಾಂತವೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನೀಡುವೆ
ಪೆದ್ದು ನೀನು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವೆ
ನನ್ನ ಎದೆಯ ಬಾವಗಣಿತ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆ
ನಿನ್ನ ಮನದ ಮಗ್ಗಿಯನ್ನು ನಾನೆ ತಿದ್ದುವೆ

ಬಂದೆ ನೀನು ಮೆಲ್ಲಗೆ…ಸೀದಾ ನನ್ನ ಮನಸಿಗೆ…
ಬಂದೆ ನೀನು ಕನಸಿಗೆ…ನಗುತ ನಿಂತೆ ಹೂನಗೆ….

(ಚಿತ್ರಸೆಲೆ: make2fun.blogspot.in )Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s