ಆ ಸುಂದರ ಕನಸುಗಳ ಓಟ

– ಶಾಂತ್ ಸಂಪಿಗೆ.

ಸವಿನೆನಪಿನ ಜಡಿ ಮಳೆಗೆ
ಚಿಗುರುತಿದೆ ಒಂದು ಕನಸು
ಮರಳಿ ಬರುವುದೆ ನನಗೆ
ಆ ಮದುರವಾದ ಬದುಕು ||

ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು
ನಡೆದ ನಡಿಗೆ ಸೊಗಸು
ತೊದಲ ನುಡಿ ಕಲಿತ ಗಳಿಗೆ
ಎಶ್ಟು ಚೆಂದ ಸ್ಮರಿಸು ||

ಚಂದಮಾಮ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ
ಹಟದಿ ಬಂತು ಮುನಿಸು
ಎಂದೆಂದು ಹೀಗೇ ಇರಲಿ ನನಗೆ
ಮುದ್ದು ಮಗುವಿನ ಮನಸು ||

ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮನೆಯ ಗೆಳೆಯರ
ಜೊತೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಟ
ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಮರದ ನೆರಳ
ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಊಟ ||

ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಜಿಗಿದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ
ಕುಣಿವ ಮದುರ ಕೂಟ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ನನಗೆ
ಸುಂದರ ಕನಸುಗಳ ಓಟ ||

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: pixabay.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.