ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2019

ಬೆನ್ನಿಗೆಚೂರಿ, backstabber

ಕವಿತೆ : ನಮ್ಮವರು

– ಅಮರೇಶ ಎಂ ಕಂಬಳಿಹಾಳ. ನಮ್ಮವರು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಹಿತಶತ್ರುಗಳು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಜು ನೋಡುವ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನದವರು ಸಿಹಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹುಳಿ...