ಮಾರ್‍ಚ್ 30, 2020

moonrainbow, ಸೋಮಚಾಪ

ಸೋಮಚಾಪ – ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು!

– ಕೆ.ವಿ. ಶಶಿದರ. ಕವಿಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ‍್ಯವನ್ನು ವರ‍್ಣಿಸಲು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಅತ್ಯದ್ಬುತ ರಂಗು ರಂಗಿನ ಬಿಲ್ಲು ಇದು. ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವ...