ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2020

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೋಂಡಾ

– ಸವಿತಾ. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ – 4 ಕಡಲೇ ಹಿಟ್ಟು – 2 ಬಟ್ಟಲು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು – 2 ಚಮಚ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆ – 1 ಚಮಚ ಒಣ ಕಾರದ ಪುಡಿ...