ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2023

ಮಳೆ-ಹಸಿರು, Rain-Green

ಕವಿತೆ:ಮುಂಗಾರು ಬರುತೈತೆ

– ಮಹೇಶ ಸಿ. ಸಿ. ಚದುರಿರುವ ಮೋಡಗಳು ಒಂದಾಗುವ ಕಾಲ, ನೋಡು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದ ಕಪ್ಪನೆಯ ಮೋಡ ಮೇಗ ಮೇಗವ ರಮಿಸೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ ಮಿಂಚು, ಕಿವಿ ಕೊರೆಯುವ ಗುಡುಗಿನ ಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಆ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು...