clay court

ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹತ್ತು – ನಡಾಲ್​ ತಾಕತ್ತು!

– ಚಂದ್ರಮೋಹನ ಕೋಲಾರ. ಪುರುಶರ ಟೆನ್ನಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾದಿಸಿದ್ದ ಕಾಲವದು. ಆಂಡ್ರೆ ಅಗಾಸಿ, ಪೀಟ್ ಸಾಂಪ್ರಾಸ್​ ತಮ್ಮ ಮನಮೋಹಕ ಆಟದಿಂದಾಗಿ

ಪ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ – ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಗ್ರಾಂಡ್‌ಸ್ಲ್ಯಾಮ್

– ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟದ 4 ಪ್ರಮುಕ ಗ್ರಾಂಡ್‌ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಗೆ ವಿಶಿಶ್ಟ ನೆಲೆ