ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2024

ಮತದಾನ, voting

ಕವಿತೆ: ಬನ್ನಿ ಮತದಾರರೆ

– ನಾಗರಾಜ್ ಬೆಳಗಟ್ಟ. ಓ ಪ್ರಬುವೇ ಹೆಣೆಯುತ್ತಿರುವೆ ಜಾತಿ ಜಾತಿಗೊಂದು ಚಪ್ಪರ ಕೆಡವುತ್ತಿರುವೆ ಮಾನವ ದರ‍್ಮದ ಗೋಪುರ ತಡೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಸಿ ಉಸಿರ ಓ ಪ್ರಬುವೇ ನೊಂದು ಬೆಂದವರ ಬದುಕಿಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ...

Enable Notifications OK No thanks