ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 2024

ಬೆಲ್ಹೆವೆನ್ – ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ಸೇತುವೆ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಬೆಲ್ಹೆವೆನ್ ಸೇತುವೆ ಇರುವುದು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ನ ಡಂಬಾರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಬೀಲ್‌ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬೀಲ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ತೊರೆಯತ್ತ ನೋಡಿದರೆ ವಿಸ್ಮಯವೊಂದು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸೇತುವೆ....

Enable Notifications OK No thanks