ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2024

ಹನಿಗವನಗಳು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ***ಹೊಸತನ*** ಪ್ರತಿದಿನವು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಚಿಗುರು ಹೊಸ ರಂಗು ಹೊಸ ಗುಂಗು ಹೊಸತನದ ಸಂಗ ಹಳೆಬೇರಿನಂಗಿನಲಿ ಹೊಸ ಹೂವು ಅರಳುತಿರೆ ಜಗವಾಗುವುದು ಹೂದೋಟ ಮುದ್ದು ಮನಸೆ   ***ಲೆಕ್ಕ*** ಹುಟ್ಟು...

Enable Notifications OK No thanks