ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2024

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬಾರತ ಓದು: ವಿರಾಟಪರ್‍ವ – ಕೀಚಕನ ಪ್ರಸಂಗ – ನೋಟ – 1

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಹೆಸರು: ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕಾಲ: ಕ್ರಿ.ಶ. 1400 ಊರು: ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮ. ಈಗಿನ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್‍ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕವಿಯ ಮೆಚ್ಚಿನ ದೇವರು: ಗದುಗಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ ರಚಿಸಿದ ಕಾವ್ಯ: ಕರ್ಣಾಟ ಭಾರತ...

Enable Notifications