ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2024

ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಕವನಗಳ ಓದು – 19 ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. *** ಜರ್ಮನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಾಲಬೋಧೆ *** (ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಶಾ.ಬಾಲುರಾವ್) ಮೇಲಿನವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ಕೀರ್ತಿ ವೈಭವಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಕೆಳಗಿನವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ… ಸುಡುಗಾಡಿಗೆ. ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಅದಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವರ...

Enable Notifications OK No thanks