ಟ್ಯಾಗ್: healthy vegetables

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ – ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ

– ಶ್ಯಾಮಲಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್ ಪ್ರಕ್ರುತಿ ನಮಗಾಗಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಇಂಗ್ಲೀಶ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿಸ್ ಪಿಂಗರ್ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಾ ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಗುರುತಿಸುವರು. ಇದು...