online

ಇ-ಕಾಮರ‍್ಸ್

– ಪ್ರಿಯದರ‍್ಶಿನಿ ಶೆಟ್ಟರ್. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು, ನನ್ನ ತಂಗಿ, ನನ್ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಇ-ಕಾಮರ‍್ಸ್‍ನ ಕುರಿತು ಚರ‍್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು.