ಸೀತೆ – ಬೂಮಿಕಾ ಮಾಯಿ

– ಸುರಬಿ ಲತಾ.

seethe

ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಗಿಣಿಯಂತೆ
ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಮಾತೆ
ಕಾನನದಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ನಡುವೆ
ಕಾಲ ಕಳೆದಳಾ ಸೀತೆ

ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಹೂಗಳ ಮೇಲೆ
ಅಡಿಯ ಇರಿಸಿದ ಬಾಲೆ
ಕಾಲಲಿ ಸುರಿವ ನೆತ್ತರಿನಲ್ಲೇ
ನಡೆದಳಾ ಸುಕೋಮಲೆ

ರಾಮನ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪಾವನಳಾದ ಶಾಂತಲೆ
ರಾವಣ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕು
ನೊಂದಳಾ ಮಂಗಳೆ

ಹಗಲಿರುಳು ರಾಮನ ಜಪದಲ್ಲಿ
ದಿನ ಕಳೆದಳು
ರಾಮನ ಮಾತಿನಂತೆ
ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಎದ್ದಳು

ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾದಳು
ಮಹಾ ತಾಯಿ
ಬೂದೇವಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿದಳು
ಬೂಮಿಕಾ ಮಾಯಿ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: godsownweb.blogspot.in )Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s