Day: February 12, 2018

ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್!

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಕೊಂಚ ಮಳೆ ಬಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡದಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮೈದಾನದಿಂದ ಮಳೆನೀರು ಬೇಗನೆ