ದಿನದ ಬರಹಗಳು February 7, 2018

ಗೋದಿ ಹುಗ್ಗಿ, Wheat huggi, Sweet

ಸಿಹಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗೋದಿ ಹುಗ್ಗಿ

– ಸವಿತಾ. ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ‍್ತಗಳು: 1/4 ಕೆಜಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಗೋದಿ 1/4 ಕೆಜಿ ಬೆಲ್ಲ 1 ಚಮಚ ಗಸಗಸೆ 8 ಏಲಕ್ಕಿ 2 ಲವಂಗ 1/4 ಬಾಗ ಜಾಯಿಕಾಯಿ 2 ಚಮಚ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ 6 ಗೋಡಂಬಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ: ಗೋದಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ...

ಕನ್ನಡಿಗರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಸೊಡರ್

– ಪ್ರಬು ರಾಜ. ಮುಸುಕೊದ್ದು ಮಲಗಿರುವೆಯೋ…? ಕುಂಬಕರ‍್ಣ ಕನ್ನಡಿಗನೇ, ಸಾಕಿನ್ನು ಈ ನಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಲಗದಿರ್ ಕಾಲವಿದು… ತಕ್ಕದ್ದು, ಒತ್ತೋ ಕನ್ನಡದ ಮುದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಡೆತನದ ಹಣತೆಯದು, ನೀನೇ ಹೊಸೆದ ಬತ್ತಿಯದು, ನೀನೇ ಸುರಿದ ಎಣ್ಣೆಯದು, ಕಡೆಗೆ, ಬೆಳಗಿದ್ದು ನೀನೇ ಬೆಳಗಿದ ಹಣತೆಯ ಬಳಸುತಿಹರವರ್ ಇದಕೆಲ್ಲಿಯದೋ...