Day: January 28, 2019

ಇವರ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಎಮ್ಮೆಯೇ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್!

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಶುಬ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮುಂದು ಮಾಡದಿರುವ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಕವಾದದ್ದು ಎಮ್ಮೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಎಮ್ಮೆಗಳು, ಕಲಾವಿದರ ಸ್ರುಜನಶೀಲತೆ,