ಜನವರಿ 12, 2019

ಕಣ್ಣ ಹನಿಯೇ ಹೇಳು

– ಸಚಿನ್ ಎಚ್‌. ಜೆ. ಕಣ್ಣ ಹನಿಯೇ ಹೇಳು ಹರಿಯುತಿರುವೆ ಏಕೆ ಹೀಗಿಂದು? ಒಮ್ಮೆಯೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡದಾಗ ಅವಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳದಾಗ ಅವಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಗು ಬೀರದಾಗ ಅವಳು ಒಂದೇ...

Enable Notifications OK No thanks