ಕವಿತೆ: ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ

ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ.

ಸರಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲು, Govt School

ನಾಡಿನ ಜನರೇ
ಕೇಳಿರಿ ನೀವು
ಹೇಳುವೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತೊಂದು
ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ
ಬಗೆಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ
ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನಿಮಗೆಂದು

ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲೂ
ನಗರ ಗಲ್ಲಿಯಲೂ
ಶಾಲೆಯ ತಾಕತ್ತು ನೋಡಿರಿ
ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸುವ
ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸುವ
ಶಾಲೆಯ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅರಿಯಿರಿ

ನಾಡಿನ ಗಣ್ಯರು
ಪ್ರತಿಬಾ ಶೂರರು
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿತಿಹರು
ಸಾದನೆಗೈದು
ಲೋಕವ ಬೆಳಗಿ
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶಾಲೆಯ ನೆನೆದಿಹರು

ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಶಣ
ಉಚಿತ ಸೌಲಬ್ಯ
ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯು ನೀಡುವುದು
ವಿದ ವಿದ ತರಬೇತಿ
ಪಡೆದ ಗುರುಗಳು
ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಶಣ ನೀಡುವರು

ನಲಿಯುತ ಕಲಿಯಲು
ಕಲಿಯುತ ನಲಿಯಲು
ನಲಿಕಲಿ ಕಲಿನಲಿ ಇಲ್ಲಿಹುದು
ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಗಳು
ಪ್ರತಿಬಾ ಕಾರಂಜಿ
ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಬೆಯ ಬೆಳಗಿಹವು

ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲಿ
ಅಂದಕಾರದಲಿ
ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮರೆಯದಿರಿ
ಮಕ್ಕಳ ಸೇರಿಸಿ
ಶಾಲೆಯ ಬೆಳೆಸಿ
ನಮ್ಮದೇ ಶಾಲೆಯು ಇದು ಎನ್ನಿ

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ:  klp )

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

1 Response

  1. krishna shelake says:

    ಕವನ ಚನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್… ನಿಮ್ಮ ಕವನ ಓದೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ.

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ:

Enable Notifications