ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2020

ಸೈನಿಕ, soldier

ಕವಿತೆ : ನಮ್ಮ ಯೋದರು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ವೀರರಿವರು ಯೋದರು ಬರತಮಾತೆ ಪುತ್ರರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿವರಿವರು ಜಗವು ಕಂಡ ದೀರರು ಹಿಮಾಲಯದ ಬೆಟ್ಟಗಳಿರಲಿ ಪರ‍್ವತವಿರಲಿ ಶಿಕರಗಳಿರಲಿ ಕಲ್ಲುಮುಳ್ಳು ಹಾದಿಯಿರಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಮುಂದೆ ನಡೆವರು ಮರಳುಗಾಡ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ...