ಜುಲೈ 6, 2023

ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ

– ನಿತಿನ್ ಗೌಡ. ಏನೇನು ಬೆಕು ? ಈರುಳ್ಳಿ – 2 ರಿಂದ 3 ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು – ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ – 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ (ಬೇಕಾದ್ದಲ್ಲಿ) – 1 ಚಮಚ...