ಜುಲೈ 27, 2023

ಅಗಸಿ ಹಿಂಡಿ (ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ)

– ಸುಹಾಸಿನಿ ಎಸ್. ಅಗಸೆ/ಅಗಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲ (omega fatty acids), ಪ್ರೋಟಿನ್, ನಾರು, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಅಗಸೆಯ ಹಸಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ತಿಂದರೆ...