electronic

ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಲಾರಿರಿ!

– ಜಯತೀರ‍್ತ ನಾಡಗವ್ಡ ಬಯ್ಕು ಓಡಿಸೋ ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ  ಕಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದಾರಿ ತಿಳಿಯದೆ ’ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗಿದೆ ರಾಗವೇಂದ್ರನೆ’ ಎಂದು ದೇವರ

ಕಾರ್ ಕಾರ್ F1 ಕಾರ್!

– ಕಾರ‍್ತಿಕ್ ಪ್ರಬಾಕರ್ ಗಂಟೆಗೆ 350 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‍ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಬಲ್ಲ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗಶ್ಟೇ ಕೂರಲು ಜಾಗವಿರುವ, ನೋಡಲು ಕಾರಿನಂತೆ ಕಾಣದ